1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

سخنرانی های شهید بهشتی


شفاعت در قرآن

 

سلسله سخنرانی‌های شهید دکتر بهشتی درباب تفسیر قرآن

مبحث شفاعت…


ادامه مطلب

ملت باهوش

مدت‌زمان فیلم: 30 ثانیه…


ادامه مطلب

ذهن و آگاهی

مدت‌زمان فیلم: 30 ثانیه…


ادامه مطلب

هیأت مذاکره‌کننده در غائله کردستان

مدت‌زمان فیلم: 12 دقیقه و 18 ثانیه…


ادامه مطلب

نقد روحانیت

مدت‌زمان فیلم: 2 دقیقه و 17 ثانیه…


ادامه مطلب

نظر شهید بهشتی درباره حج

مدت‌زمان فیلم: 2 دقیقه و 33 ثانیه…


ادامه مطلب

مرزهای هنر از دید انقلاب

سخنان کوتاه شهید بهشتی درباره هنر
مدت زمان: 36 ثانیه…


ادامه مطلب

شهید بهشتی و مخالفان

مدت زمان: 32 ثانیه

زمان سخنرانی: 23 خرداد 1360…


ادامه مطلب

سخنان شهید بهشتی درباره کار

شهید بهشتی در این سخنرانی روزی را که مردم جامعه دچار بیماری «آماده خوری» روی بیاورند آغاز انحطاط جامعه می‌داند…
مدت زمان: 1 دقیقه و 22 ثانیه…


ادامه مطلب