1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

سخنرانی های شهید بهشتی


سخنان شهید بهشتی در جمع ارتشیان

مدت زمان: 48 دقیقه و 50 ثانیه…


ادامه مطلب

سخنان ممنوعه شهید بهشتی در ایران

سخنرانی شهید بهشتی در تکفیر دروغ

مدت زمان: 2 دقیقه و 18 ثانیه…


ادامه مطلب