1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است
به مناسبت هشتاد و سومین سالروز آیت‌الله بهشتی

بهشت بهشتی؛ یادنامۀ شهید دکتر بهشتی در ماهنامۀ نسیم بیداری

تا زنده بود، سرمایه‌دار و امپریالیست خوانده می‌شد و بعد از مرگ، چپ‌گرا و سوسیالیست. سی سال بعد حتی عده‌ای جرأت دادند به خود که اندیشه‌هایش را التقاطی بخوانند. چنین است که سید محمد بهشتی را مظلوم می‌دانیم و مظلوم می‌خوانیم. اما فقط این انگ‌ها نیست که از او چهره‌ای مظلوم ساخته‌اند؛ اندیشه‌ها و روش و منش بهشتی متروک است و این داغ بزرگتری است از چپ و راست خواندنش.

به مناسبت هشتاد و سومین سالروز ولادت آیت‌الله دکتر بهشتی، تازه‌ترین شمارۀ ماهنامۀ سیاسی، فرهنگی نسیم بیداری با پرونده‌ای ازایشان همراه با روایت منتشرنشده‌ای از سید محمد خاتمی منتشر شد.

نسیم بیداری در این شماره با اختصاص پرونده‌ای با عنوان بهشت بهشتی اندیشه‌ها و سلوک علمی و سیاسی دکتر بهشتی را در ابعاد مختلف شخصیتی از زبان هم‌رزمان و شاگردان ایشان گرد‌آوری کرده است. در این یادنامه گفت‌وگوی اختصاصی با شخصیت‌هایی چون سید محمد خاتمی، محمدرضا بهشتی، مصطفی ایزدی، حبیب عسگراولادی، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، هاشم صباغیان، فرشاد مؤمنی و چندین تن دیگر منتشر شده است که هرکدام گویای بخشی از اندیشه‌های زنده و مانای آن بزرگوار است.

در مقدمۀ این پرونده می‌خوانیم:

تا زنده بود، سرمایه‌دار و امپریالیست خوانده می‌شد و بعد از مرگ، چپ‌گرا و سوسیالیست. سی سال بعد حتی عده‌ای جرأت دادند به خود که اندیشه‌هایش را التقاطی بخوانند. چنین است که سید محمد بهشتی را مظلوم می‌دانیم و مظلوم می‌خوانیم. اما فقط این انگ‌ها نیست که از او چهره‌ای مظلوم ساخته‌اند؛ اندیشه‌ها و روش و منش بهشتی متروک است و این داغ بزرگتری است از چپ و راست خواندنش. در روزگاری که شناخت کلیما و ژیژک یا فوکو و دریدا می‌شود اعتبار روشنفکری، سخن‌گفتن از اندیشمندی مسلمان و ایرانی سازی ناکوک به‌حساب می‌آید. اما به حکم ناسازی کوک و ناآشنایی گوش نمی‌توان سکوت کرد و نگفت و ننوشت از کسانی که دلشان برای این سرزمین می‌تپید و دربارۀ همۀ ما و آنچه با اندیشمندانمان کرده‌ایم، قضاوت خواهند کرد.


نسخه چاپی
دیدگاه‌ها