1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است
پایان‌نامه سطح (2) (کارشناسی)

جوان از ديدگاه شهيد مظلوم آيت‌الله دکتر محمد حسينی بهشتی

شورای عالی حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

حوزه علمیه

استاد راهنما: سرکار خانم قاسمی

محقق: رقیه بیک‌زاده

تاریخ دفاع: دی ماه 1383

دریافت پایان‌نامه به صورت فایل PDF

چکیده پابان‌نامه

در این رساله جوان از دیدگاه شهید مظلوم دکتر بهشتی مورد بررسی قرار گرفته است؛ که از دیدگاه ایشان جوان هنگامی که خود را با محیط اطراف وفق دهد، به شخصیت انسانی خود دست یافته است؛ لذا به دنبال کشف و اثبات حقایق و ارزش‌های والای انسانی است. سپس به تاریخچه‌ی فعالیت‌های ایشان چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب پرداخته شده است؛ همچنین درصدد بیان انگیزه‌ی اصلی ایشان از ارتباط برقرار کردن با جوانان چه ایرانی و چه غیر ایرانی می‌باشد. شهید مظلوم دکتر بهشتی همواره به فکر برطرف کردند نیازهای مادی و معنوی جوانان بودند؛ لذا راه‌کارهایی را برای حکومت، خانواده، معلمان و روحانیون ارائه داده‌اند؛ که در این رساله به این راه‌کارها پرداخته شده است. زیرا ایشان نه تنها حکومت، خانواده، معلمان و روحانیون بلکه تمام کسانی که جوانان با آنان در ارتباط هستند را در جهت جذب و ارشاد و هدایت جوانان مسئول می‌دانند و هر کدام به نحوی وظایفی برعهده دارند تا این امر خطیر را به سرانجام شایسته‌ای برسانند. در این رساله وظایف حکومت از جمله فراهم کردن امکانات آموزشی، امکانات ورزشی و تسهیل کردن ازدواج برای جوانان؛‌ همین‌طور وظایف خانواده، از بین بردن تضاد میان دو نسل میان‌سال و جوان‌سال –پرکردن اوقات فراغت- ساده کردن امر ازدواج برای جوانان و نیز وظایف مربی و معلم و روحانیون پرداخته شده است که هر یک به طور مجزا و با توجه به دیدگاه شهید مظلوم دکتر بهشتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این رساله علت اجتهادی بودن جوانان و نیز ضرورت هدف‌مند بودن آنان تا این‌که بتوانند به اهداف و مقاصد خود برسند از نقطه نظر شهید مظلوم دکتر بهشتی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس دیدگاه ایشان درباره‌ی جوانان غربی و ناتوان بودن فرهنگ غرب در جذب جوانان آورده شده است. چالش‌هایی که جوانان در جامعه کنونی با آن مواجه هستند شهید مظلوم دکتر بهشتی در زمان حیات خود آن‌ها را پیش‌بینی کرده بودند. انحراف فکری –انحراف جنسی- آزادی توأم با افراط یا تفریط- پذیرفتن از طریق تقلید از والدین و اجداد خطراتی است که جوانان ما را تهدید می‌کند؛ که در این رساله این مسائل همراه با راه‌کارهایی که شهید مظلوم دکتر بهشتی در این خصوص به حکومت و خانواده ارائه فرموده‌اند مورد بررسی قرار گرفته است.

 


نسخه چاپی
دیدگاه‌ها