1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

نقش شهيد بهشتی در تدوين قانون اساسی سال 58

  دانــشگاه يــزد، دانشکده علوم انسانی

پژوهش و نگارش: محمد علی نظری

استادراهنما: دکتر محمدعابدی اردکانی

 استادمشاور: دکتر اکبر غفوری

 آبان ماه 1391

دریافت متن کامل پایان‌نامه به صورت فایل pdf

چکیده پایان‌نامه

 قانون اساسی یک کشور نشان دهنده آمال، آرزوها، اهداف و خواسته‌های یک مملکت برای خود و نسل آینده می‌باشد. در واقع، مهم‌ترین رخداد حقوقی- سیاسی بعد از انقلاب 57 تدوین قانون اساسی بوده است. در مجلس خبرگانِ بررسی قانون اساسی، که با بیش از 60 جلسه بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی مملکت صورت گرفته بود، بهشتی به عنوان نائب رئیس، مدیریت جلسات را به عهده داشت. علاوه بر ریاست، ایشان به عنوان یک نظریه‌پرداز نقشی کلیدی در این جلسات ایفا می‌کرد. بطوری که بسیاری از مطالب و موضوع‌های پرداخته شده در قانون اساسی، مستقیم و غیر مستقیم متأثر از دیدگاه‌ها و نظرات وی می‌باشد. به عبارت دیگر آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ولایت فقیه، آزادی، آراء عمومی و … قید شده است، تأثیرپذیری قابل توجه‌ای از نظریات شهید بهشتی داشته است. بطور کلی اهداف این پژوهش عبارتند از: بررسی شخصیت وی، پایگاه طبقاتی ایشان و رابطه آن با قشر روشنفکر و عامه مردم، شرح آراء سیاسی وی، بازگویی نظراتِ گروه‌های سیاسی گوناگون در مورد قانون اساسی، شیوه مدیریتی بهشتی در اداره جلسات خبرگان قانون اساسی، تأکید بر نقش ماهوی ایشان می‌باشد. شهید بهشتی با نفوذ خاصی که بر بقیّه افراد داشتند، توانستند با منطق و اصول خود دیگران را متقاعد کنند تا اصولی مانند ولایت فقیه در قانون گنجانده شود. این پژوهش می‌تواند، آشنایی بیشتر دانش پژوهان، محققان تاریخ معاصر، اندیشمندان سیاسی و نسل امروز را با شخصیت شهید بهشتی، آراء سیاسی وی، فضای حاکم بر دوران بعد از انقلاب، نظرات مختلف ایشان در مورد قانون اساسی و در نهایت نقش مدیریتی-ماهوی ایشان را در تدوین قانون  اساسی فراهم کند.

کلمات کلیدی: بهشتی، قانون اساسی، آزادی، ولایت فقیه، مدیریت.


دیدگاه‌ها