1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

تفسير سوره حمد، نخستين جلد از مجموعه تفسير قرآن شهيد بهشتی منتشر شد

شهید بهشتی در یکی از مهم ترین بخش های تفسیر درباره مصداق “مغضوب علیهم” می گوید : جالب اینجاست که ما مسلمانان خودمان را رها کرده ایم و یقه یهود و نصارا را چسبیده ایم. می گوییم منظور از مغضوب علیهم، یهود و ضالین، نصارا هستند! آنها مغضوب علیهم و ضالین هستند؛ ولی این چه غفلت ناپسندی است که ما خودمان را از یاد می بریم و سراغ دیگران می رویم؟

نخستین جلد از مجموعه تفسیر قرآن شهید بهشتی با عنوان در مکتب قرآن که به تفسیر سوره حمد اختصاص دارد، منتشر شد. این مجموعه که شامل درس گفتارهای شهید بهشتی در تفسیر قرآن کریم و روش برداشت از قرآن است، زیر نظر بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی و توسط انتشارات روزنه در قطع خشتی کوچک و با کاغذ نفیس در 1000 نسخه منتشر و در غرفه نشر آثار شهید بهشتی در  نمایشگاه کتاب تهران در دسترس علاقه مندان آثار آن عالم شهید قرار گرفت.

جلسات تفسیر قرآن که از سال 1344 در مرکز اسلامی هامبورگ برگذار می شد پس از بازگشت شهید بهشتی به ایران در سال 1349 ادامه یافت که به طور سیار در خانه های فعالان و مبارزان برقرار می شد و برای مصونیت از حساسیت ساواک با نام و پرچم سبز “مکتب قران” تشکیل می‌شد. تفسیر سوره حمد و بقره و آل عمران در این دوره صورت گرفته است. این جلسات سرانجام با فشار ساواک تعطیل شد.

در این مجموعه شهید بهشتی از شیوه گردآوری و تدوین سوره های قرآن آغاز می کند و علت نام گذاری سوره حمد به فاتحه الکتاب را توضیح می دهد. سپس تفسیر خود را در باب یادگیری مفهوم عبارات نماز، مفهوم صحیح صراط مستقیم بیان می کند و در یکی از مهم ترین بخش های تفسیر درباره مصداق “مغضوب علیهم” می گوید :

جالب اینجاست که ما مسلمانان خودمان را رها کرده ایم و یقه یهود و نصارا را چسبیده ایم. می گوییم منظور از مغضوب علیهم، یهود و ضالین، نصارا هستند! آنها مغضوب علیهم و ضالین هستند؛ ولی این چه غفلت ناپسندی است که ما خودمان را از یاد می بریم و سراغ دیگران می رویم؟

در پایان تفسیر سوره حمد پرسش و پاسخ بین دکتر بهشتی و حضار برگذار می شود که گزارش آن نیز در متن کتاب آمده است.

تفسیر سوره حمد نخستین جلد از مجموعه سلسله مباحث تفسیری شهید بهشتی است که منتشر شده است.


نسخه چاپی
دیدگاه‌ها