1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

پاسخ خانواده مرحوم گلبن به نامه تسليت خانواده شهيد بهشتی

پیام تسلیت و همدردی عزیزانی که عزت و شرف را از پدر بزرگوارشان به ارث بردند، به حق، تسلی قلبهای دردمند ماست

haghighiخانواده محترم و معزز شهید مظلوم آیه الله بهشتی

پیام تسلیت و همدردی عزیزانی که عزت و شرف را از پدر بزرگوارشان به ارث بردند، به حق، تسلی قلبهای دردمند ماست. خدا به شما که همواره در صبر و ثبات پیشگام بوده اید جزای خیر دهد.

خانواده مرحوم حجه الاسلام گلبن حقیقی


نسخه چاپی
دیدگاه‌ها