1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است
فرزند شهید بهشتی در گفت‌وگو با ایلنا

ميزان آشنايی جامعه با افکار شهيد بهشتی بسيار پايين است

نگاه شهید بهشتی نگاهی مبتنی بر نواندیشی دینی است و در عین حال ملتزم. ایشان نگاه معتدل و منصفانه‌ای نسبت به خیلی از تفسیرها دارند که امروزه در بخشی از مباحث مطرح شده در این زمینه نوسان پیدا کرده است. نظری که ایشان نسبت به انسان و شناخت و ماهیت انسان دارند هنوز زنده است و از جمله بحث‌هایی است که آشنا شدن جوانان با آن می تواند بسیار مفید باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا بهشتی در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا، با تاکید بر اینکه این خبرگزاری از معدود خبرگزاری‌هایی است که همواره نشان داده به معیارهای حرفه‌ای نسبت به دیگر رسانه‌ها بیشتر پایبند است، گفت:بعد از سال 88 امسال اولین بار است در نمایشگاه مطبوعات شرکت می‌کنم و امیدوارم که همواره رسانه‌ها به اصول خود پایبند باشند.

فرزند شهید بهشتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر آموزه‌ها و خط فکری شهید بهشتی در جامعه ما کم‌رنگ شده است و اگر بخواهیم افکار ایشان را در جامعه عملی کنیم چه تاثیری بر تغییر و پیشرفت خود خواهیم داشت؟ اظهار داشت: در مجموع میزان آشنایی با افکار شهید بهشتی بسیار پایین است و دلیلش تصویری است که از ایشان ارائه می‌شود که با تصویر واقعی آقای بهشتی تفاوت دارد.

وی افزود: نگاه شهید بهشتی نگاهی مبتنی بر نواندیشی دینی است و در عین حال ملتزم. ایشان نگاه معتدل و منصفانه‌ای نسبت به خیلی از تفسیرها دارند که امروزه در بخشی از مباحث مطرح شده در این زمینه نوسان پیدا کرده است. نظری که ایشان نسبت به انسان و شناخت و ماهیت انسان دارند هنوز زنده است و از جمله بحث‌هایی است که آشنا شدن جوانان با آن می تواند بسیار مفید باشد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که نگاه خاصی در رسانه‌ها نداریم و نگاه‌ها دگرگون شده‌اند و همچنین دغدغه‌های اصلی جایشان را به تولیدات بی‌معنای واقعی داده‌اند؟ عنوان کرد: بخشی از آن برمی‌گردد به محدودیت خود رسانه‌ها و بخشی هم به ساختار خود آنها. کسانی که در کار مطبوعاتی و رسانه‌ها هستند باید نسبت به معیشت و امنیت کاری خود اطمینان داشته باشند تا بتوانند سال‌ها در یک حوزه و در یک رسانه مشخص باقی بمانند و تخصص پیدا کنند.

بهشتی تاکید کرد: امیدی نداشتم که به نمایشگاه مطبوعات بیایم و بعد از سال 88 اولین بار است که در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنم و امیدوارم که رسانه‌ها بتوانند با ساختاری درست چهره‌های ماندگاری را پس از سال‌ها از خود به جای بگذارند.


نسخه چاپی
دیدگاه‌ها