1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

همايش «شهيد بهشتی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران سال 1358» در دانشگاه تهران

همایش «شهید بهشتی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358» به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

11111همایش «شهید بهشتی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358» به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی در روز دوشنبه مورخ 10/9/93 از ساعت 15 الی 18 در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این همایش دکتر محمد هاشمی پیرامون دادرسی عادلانه ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی در رابطه با جمهوریت نظام و حقوق مردم  و دکتر محمدجعفر حبیب زاده پیرامون حاکمیت قانون و قانون‌گرایی سخن می گویند.


دیدگاه‌ها