1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

اطلاعیه : نهاد مرجع رسمی جمع آوری، حفظ و نشر آثار این شهید

به دنبال تماس ها و پرسش های مکرر علاقمندان به آثار و اندیشه‌های شهید آیت الله دکتر بهشتی در خصوص مرجع رسمی جمع آوری، حفظ و نشر آثار شهید بهشتی و با توجه به فعالیت های سایر موسسات، سازمان‌ها و نهادها در این زمینه اعلام می‌دارد که تنها مرجع رسمی جمع آوری، حفظ و نشر آثار این شهید بزرگوار، بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی است که با اشراف و تحت نظر خانواده شهید بهشتی اداره می‌شود.

کلیه علاقمندان به ارسال خاطرات، عکس، اسناد و … از شهید بهشتی و یا در رابطه با ایشان نیز می توانند در همین زمینه با بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی با شماره تلفن22670950 تماس حاصل فرمایند.


نسخه چاپی
دیدگاه‌ها