1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است
تک گفتارهای موضوعی

کتاب ‌ « اصول انضباط تشکیلاتی در اسلام » از مجموعه تک گفتارهای موضوعی شهید بهشتی منتشر شد

کتاب «اصول انضباط  تشکیلاتی در اسلام» گفتاری از شهید آیت‌الله دکتر بهشتی است که در یکی از نشست‌های سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان) در مدت اقامت ایشان در آلمان به عنوان رئیس مرکز اسلامی هامبورگ (۱۳۴۴ـ۱۳۴۹) ایراد شده است. با وجود نقش بنیادین در تأسیس اتحادیه، چنانچه در ابتدای این گفتار نیز خاطر نشان می‌شود، شهید بهشتی بر استقلال این تشکیلات و اتکای به منابع و نیروی انسانی خود تأکید می‌ورزید. اهمیت حاکمیت شایسته‌سالاری بر تشکیلات و گردش دموکراتیک مدیریت در آن، از دیگر اصولی است که پایبندی به آن برای تداوم پویایی کارهای دسته‌جمعی حیاتی است و از دیگر مباحث مطرح در این گفتار است. پایان‌بخش بحث، دگم‌هایی است که توجه آنها برای هر کار تشکیلاتی فعال در حوزه اجتماعی حائز اهمیت است. امید است انتشار این گفتار، که همراه با گفتارهایی دیگر در این زمینه پیش از این نیز در کتاب «اتحادیه انجمن­های اسلامی دانشجویان در اروپا» منتشر شده است، در شکل‌گیری، گسترش و تکامل کارهای دسته‌جمعی و تشکیلاتی در جامعه ما، که سخت نیازمند آن است، مفید باشد.


نسخه چاپی
دیدگاه‌ها