1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

مقالات


نگرانی شهید بهشتی از گسترش الفبای قدرت

سیدضیاء مرتضوی


مبادا رفتار من، وضع من، آمد ‌و ‌شد من، در مردم این شک و تردید را به وجود آورد که ای بابا این‌ها هم وقتی به مقام و مسند اعمال ولایت و حکومت و اداره جامعه رسیده‌اند، این‌ها


ادامه مطلب

شهید بهشتی و روشنفکری حوزوی -1

صدیقه قاسمی

آنچه شهید بهشتی به آن سخت پایبند است توانایی انسان و منزلت ویژه اوست. انسان اسلام از آن نظر در مسیر هدایت انبیاء الهی قرار می گیرد که خود انتخاب می کند نه آنکه دیگران برایش انتخاب نمایند.در


ادامه مطلب

با میراث شهید بهشتی چه کرده‌ایم؟! -6

بازنگری در قانون اساسی

محمد سروش محلاتی

 

اعتبار قانون اساسی، مانند اعتبار حکم شرعی نیست که در حدوث و بقای آن، خواست مردم دخالتی نداشته و صرفاً به «اراده شارع» بستگی دارد، بلکه این مردم اند که با رأی


ادامه مطلب

چشم اندازهای یک ترور

گزارشی از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر

محمدعلی احمدی


عامل انفجار محمد رضا کلاهی صمدی عنصر نفوذی سازمان مجاهدین خلق بود .وی 22 ساله و دانشجوی سال اول دانشگاه علم و صنعت بود و در سال


ادامه مطلب

مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود


طرح و تصویب اصل 42 قانون اساسی: ممنوعیت هرگونه شکنجه

پرونده ویژه: انقلاب، مجلس خبرگان و قانون اساسی-1

توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم


ادامه مطلب

با میراث شهید بهشتی چه کرده‌ایم؟! – 5

محمد سروش محلاتی

آیت الله بهشتی، در این بحث، مبنایی برای طرّاحی قانون اساسی مطرح می کرد و معتقد بود که «رهبر در هیچ جای دیگر مستقیماً وارد دخالت نشود»، او نمی گفت که حضور یک نماینده از سوی رهبری


ادامه مطلب

با میراث شهید بهشتی چه کرده‌ایم؟! -4

محمد سروش محلاتی

بر اساس تحلیل آیت الله بهشتی، زیر نظر رهبری قرار گرفتن قوای سه گانه که در اصل 57 قانون اساسی آمده است، ناظر به همان مسؤلیت هایی است که طی اصول مختلف قانون اساسی برای رهبری شمرده


ادامه مطلب

شهید بهشتی؛ مظلومی که همچنان باید او را شناخت


صدیقه قاسمی

نشریه کریستین ساینس مانیتور: ……این بهشتی بود که با استراتژی خود آتشفشان انقلاب را در جهت امام خمینی مهار کرد


ادامه مطلب

با میراث شهید بهشتی چه کرده‌ایم؟! -3

محمد سروش محلاتی

بر اساس ایده ی شهید بهشتی، ساختار جمهوری اسلامی به گونه ای طراحی می شود که نقش رهبری، تزاحمی با فعالیت قوای سه گانه نداشته و مرز بندی بین آنان کاملا رعایت می گردد. بهشتی اختیارات و


ادامه مطلب

با میراث شهید بهشتی چه کرده‌ایم؟!-2

محمد سروش محلاتی

بهشتی به این مقدار بسنده نکرد که «پذیرش مردم»، راه به دست گرفتن قدرت است، بلکه با بیان مفهوم مخالف آن، تصریح کرد که هیچ راه دیگری وجود ندارد و هیچ فقیه عادل و با تقوا و


ادامه مطلب