1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

اخبار


فرازهای منتشر نشده از گفتارهای تفسیری شهید بهشتی/ درمکتب قرآن - 3

عوامل انحطاط فضیلت

 ما الان شاهد این هستیم که در میان افراد پایبند به دین، اهمیت کافی به قبح دروغ و دروغ‌گویی و نقش عجیب آن در فساد داده نمی‌شود. نه فقط خودش دروغ می‌گوید، بلکه به دروغگو هم میدان می‌دهد. چطور می‌توانیم


ادامه مطلب
فرازهای منتشر نشده از گفتارهای تفسیری شهید بهشتی/ درمکتب قرآن - 2

کوبیدن مخالف باتوسل به دروغ

 آقا تو فکر نکردی که دیگر آن دوره و زمانه گذشت که بالای منبر می‌‌رفتی و هر چه دلت خواست می‌‌گفتی و هیچ کس هم نبود پیگیری کند.
در این دوره لااقل چند نفر پای منبر تو هستند که می‌روند


ادامه مطلب
فرازهای منتشر نشده از گفتارهای تفسیری شهید بهشتی/ درمکتب قرآن - 1

منافقان یک جای دیگر هم پیدا می‏‌شوند؛ درهدایت دینی مردم

 شخصی را شما می‏‌شناسید که با شخصی دیگر سابقه ممتد آشنایی دارد و شما مکرر با هردو آنها برخورد دارید. موقعی که به یکی از آنها برخورد می‌‌‌کنید و آن دیگری نیست هر چه دلش می‏خواهد پشت سر دیگری می‌گوید.


ادامه مطلب
فرشاد مومنی

اندیشه‌های شهید بهشتی راهی برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای

در حال حاضر تهدیدهای منطقه ای مانند شبه طالبانی و شبه داعشی از مهمترین تهدیداتی است که بازگشت به اندیشه های شهید بهشتی موثرترین و کارآمدترین ابزار برای واکسینه کردن جامعه در برابر این تهدیدات است. فرشاد مومنی عضوهیات علمی


ادامه مطلب
سید جواد ورعی

شهید بهشتی و رویارویی اجتهاد با التقاط و تحجر

 هر اندیشه‌ای را آرایش قرآنی و حدیثی دادن و به جای اندیشه‌های خالص اسلامی جا زدن و پذیرفتن و آراء و اندیشه‌های خویشتن و آراء و اندیشه‌های بیگانه از اسلام و قرآن و حدیث را بر دوش قرآن و حدیث


ادامه مطلب
بازخواني واقعه هفتم تير

سرچشمه خونين

قرار بر این بود که در مورد مسائل اقتصادی که در آن زمان بحث مهار تورم بود صحبت شود. بهشتی اوراقی را تهیه کرده بود که سؤالاتی روی آن نوشته شده بود تا توسط آن نظرخواهی کند. شهید بهشتی پشت


ادامه مطلب

شهید بهشتی نسبت کف و سقف حقوق ها را یک به سه می دانست

 هنگامی که شهید رجایی نخست وزیر شدند، خدمت شهید بهشتی رسیده و تفاوت دستمزد کارمندان و مدیران را بر اساس اسلام سوال کردند؛ شهید بهشتی نسبت کف و سقف حقوق ها را یک به سه دانستند و این قانون از


ادامه مطلب
بهشتی در گفت و گو با جماران

نقطه ضعف ما عدم احترام به کرامت انسانی است/ شهید بهشتی تاب زیر پا رفتن حقوق افراد حتی ضد انقلاب و هویدا و بنی صدر را نداشت

وقتی شهید بهشتی شنیدند که هویدا در زندان قصر مورد بازجویی های شدید قرار گرفته ـ بعدا مشخص شد که شکنجه وی توسط یکی از گروه هایی که بعدا از سال 60 به بعد علیه جمهوری اسلامی وارد نظامی شد


ادامه مطلب
دکتر صدیقه قاسمی پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی

حقوق طبیعی و اجتماعی زنان

 مبانی فکری شهید بهشتی درباره زنان می‌تواند پنجره‌ای نو برای چگونه نگریستن به انبوه مشکلات رو به فزونی ما در مسائل مربوط به زنان باشد


ادامه مطلب